Quyền lợi cho khách mua hàng

Quyền lợi cho khách mua hàng

Với 1.000 đồng mua hàng tại Béo Style khách hàng sẽ được tích 1 điểm thưởng.
Điểm sẽ được quy đổi thành mức hạng và khi đạt mức hạng khách hàng sẽ nhận những ưu đãi tương ứng.

Đăng ký nhận mẫu mới

Vui lòng nhập mail của bạn để nhận mẫu mới hàng tháng