Hướng dẫn chăm sóc

Hướng dẫn chăm sóc

  • Không dùng trực tiếp với nước tẩy, bột giặt có chất tẩy rửa mạnh.
  • Giặt tay, không vắt hoặc xoắn mạnh sản phẩm.
  • Giặt riêng các sản phẩm có màu sắc.
  • Ủi ở nhiệt độ thấp.

Đăng ký nhận mẫu mới

Vui lòng nhập mail của bạn để nhận mẫu mới hàng tháng